Wydaje się zupełnie oczywistą sprawą: 80 to więcej niż 72, ale czy na pewno akordeon 80-tka ma więcej basów, niż 72-ka? Analizujemy na przykładzie Weltmeistra Stella:

Klawiatura – Strona Melodyczna

Akordeon 72-ka

Akordeon 80-tka


 • liczba klawiszy 34
 • liczba registrów: 5
 • liczba chórów: 3
 • liczba klawiszy 34
 • liczba registrów: 5
 • liczba chórów: 3

Rzędy Basów

Akordeon 72-ka

Akordeon 80 – tka


 1. Basy pojedyncze pomocnicze – tercjowe
 2. Basy pojedyncze podstawowe- toniczne
 3. Basy akordowe -durowe
 4. Basy akordeowe- molowe
 5. Basy akordeowe – septymowe (7)
 6. Basy akordeowe – zmniejszone
 1. Basy pojedyncze pomocnicze – tercjowe
 2. Basy pojedyncze podstawowe- toniczne
 3. Basy akordowe -durowe
 4. Basy akordeowe- molowe
 5. Basy akordeowe – septymowe (7)

Dźwięki Basów – Akordy

Akordeon 72-ka

Akordeon 80 – tka

 1. Fis (Ges)
 2. H (Ces)
 3. E
 4. A
 5. D
 6. G
 7. C
 8. F
 9. B
 10. Es (Dis)
 11. As (Gis)
 12. Des (Cis)
 1. Gis (As)
 2. Cis (Des)
 3. Fis (Ges)
 4. H (Ces)
 5. E
 6. A
 7. D
 8. G
 9. C
 10. F
 11. B
 12. Es (Dis)
 13. As (Gis)
 14. Des (Cis)
 15. Ges (Fis)
 16. Ces (H)

Podsumowanie

Jak widać z powyższego porównania, akordeony różnią się i to znacznie w basach. A  czy 80-ka ma więcej basów? 

I tak i nie.

Liczbowo, oczywiście tak. Ma po prostu więcej (rzekłbym -nie basów a) guzików basowych. 

72-ka posiada rząd (6) basów akordowych zmniejszonych, których nie ma 80-ka. Basy z akordami zmniejszonymi, posiadają już 96-tki wzwyż.

Basy z akordy mniejszonymi posiadają też niektóre mniejsze akordeony, np. 48-ki.

Kupując akordeon musiasz po prostu policzyć ilość rzędów. Jeżeli chcesz żeby Twój akordeon posiadał akordy zmniejszone, musi mieć 6 rzędów pionowych (jak trzymasz akordeon założony na sobie).

Wszystkie akordy z 80-ki, zagrasz na 72-ce (po dwa, trzeba „skoczyć” z góry na dół, bo się powtarzają, ale się zagra). Jednak nie wszystkie akordy z 72-ki zagrasz na 80-tce, bo ich po prostu, nie ma.
Nie ma ich tak samo, jak basów z akordami septymowymi molowymi – nie ma ich w żadnym akordeonie.

Do czego służą, jak wyglądają, jak brzmią akordy zmniejszone, możesz dowiedzieć się z poniższych filmów które nagrałem:

https://youtu.be/c1nc1edUSp4https://youtu.be/NpPF-XmoV60https://youtu.be/0_if9i0grkU